Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 4 Lần 4.44%
17 3 Lần 3.33%
19 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Lạt đến 19/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 4 Lần Không tăng
17 3 Lần Không tăng
19 3 Lần Tăng 1
28 3 Lần Không tăng
81 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 6 Không tăng
30 6 Tăng 1
20 5 Tăng 2
45 5 Không tăng
70 5 Tăng 1
06 4 Không tăng
19 4 Tăng 1
53 4 Không tăng
84 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 13 Tăng 1
31 11 Giảm 1
19 10 Tăng 1
76 10 Không tăng
88 10 Không tăng
20 9 Tăng 2
50 9 Không tăng
78 9 Không tăng
80 9 Giảm 1
32 8 Giảm 2
40 8 Tăng 1
45 8 Không tăng
70 8 Tăng 1
71 8 Không tăng
82 8 Tăng 1
83 8 Không tăng
90 8 Không tăng
91 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 00: 2 Kỳ
  • 30: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 2
0
Tăng 4 26 Lần
19 Lần Không tăng
1
Giảm 3 16 Lần
18 Lần Không tăng
2
Tăng 2 13 Lần
16 Lần Không tăng
3
Không tăng 25 Lần
15 Lần Không tăng
4
Giảm 1 14 Lần
15 Lần Giảm 2
5
Giảm 2 16 Lần
18 Lần Giảm 1
6
Giảm 2 13 Lần
20 Lần Giảm 1
7
Tăng 1 21 Lần
20 Lần Không tăng
8
Giảm 1 17 Lần
21 Lần Tăng 2
9
Tăng 2 19 Lần