Xổ số Đà Lạt 30 ngày – Kết quả XSDL 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/06/2023

ĐB 560921
Nhất 27148
Nhì 00840
Ba 32101 35138
51403 03058 02378 83624
93123 29168 26640
Năm 5252
Sáu 7946 9425 9204
Bảy 860
Tám 78
Đầu
0 01, 03, 04
1
2 21, 24, 23, 25
3 38
4 48, 40, 40, 46
5 58, 52
6 68, 60
7 78, 78
8
9
Đuôi
0 40, 40, 60
1 21, 01
2 52
3 03, 23
4 24, 04
5 25
6 46
7
8 48, 38, 58, 78, 68, 78
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 28/05/2023

ĐB 716889
Nhất 20604
Nhì 30252
Ba 58184 14911
75086 41713 60326 93852
13474 53684 12231
Năm 3287
Sáu 5600 0254 3631
Bảy 604
Tám 94
Đầu
0 04, 00, 04
1 11, 13
2 26
3 31, 31
4
5 52, 52, 54
6
7 74
8 89, 84, 86, 84, 87
9 94
Đuôi
0 00
1 11, 31, 31
2 52, 52
3 13
4 04, 84, 74, 84, 54, 04, 94
5
6 86, 26
7 87
8
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 21/05/2023

ĐB 504732
Nhất 89533
Nhì 85826
Ba 73956 24239
25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Năm 7195
Sáu 8581 5910 2723
Bảy 666
Tám 61
Đầu
0 00, 00
1 10
2 26, 20, 23
3 32, 33, 39
4
5 56
6 66, 61
7 76, 70, 76, 74
8 81
9 95
Đuôi
0 00, 20, 70, 00, 10
1 81, 61
2 32
3 33, 23
4 74
5 95
6 26, 56, 76, 76, 66
7
8
9 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 14/05/2023

ĐB 976255
Nhất 43715
Nhì 57701
Ba 49841 29363
65116 64865 98609 56475
17031 56300 83216
Năm 8697
Sáu 4394 8514 9447
Bảy 862
Tám 32
Đầu
0 01, 09, 00
1 15, 16, 16, 14
2
3 31, 32
4 41, 47
5 55
6 63, 65, 62
7 75
8
9 97, 94
Đuôi
0 00
1 01, 41, 31
2 62, 32
3 63
4 94, 14
5 55, 15, 65, 75
6 16, 16
7 97, 47
8
9 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 07/05/2023

ĐB 840440
Nhất 95879
Nhì 79096
Ba 83018 00367
66911 61481 84183 63379
36228 83936 45899
Năm 5898
Sáu 7867 4256 6350
Bảy 925
Tám 26
Đầu
0
1 18, 11
2 28, 25, 26
3 36
4 40
5 56, 50
6 67, 67
7 79, 79
8 81, 83
9 96, 99, 98
Đuôi
0 40, 50
1 11, 81
2
3 83
4
5 25
6 96, 36, 56, 26
7 67, 67
8 18, 28, 98
9 79, 79, 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 30/04/2023

ĐB 617283
Nhất 12131
Nhì 04707
Ba 44377 14655
16192 68535 16416 72308
78191 51734 47827
Năm 9723
Sáu 8460 9943 9233
Bảy 515
Tám 27
Đầu
0 07, 08
1 16, 15
2 27, 23, 27
3 31, 35, 34, 33
4 43
5 55
6 60
7 77
8 83
9 92, 91
Đuôi
0 60
1 31, 91
2 92
3 83, 23, 43, 33
4 34
5 55, 35, 15
6 16
7 07, 77, 27, 27
8 08
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 23/04/2023

ĐB 227371
Nhất 03192
Nhì 20929
Ba 47264 35731
52614 11886 41111 02513
69386 37058 88010
Năm 3024
Sáu 9245 7933 8622
Bảy 036
Tám 54
Đầu
0
1 14, 11, 13, 10
2 29, 24, 22
3 31, 33, 36
4 45
5 58, 54
6 64
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi
0 10
1 71, 31, 11
2 92, 22
3 13, 33
4 64, 14, 24, 54
5 45
6 86, 86, 36
7
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 16/04/2023

ĐB 645892
Nhất 01057
Nhì 87265
Ba 64615 69451
01472 74733 36506 31394
08479 13857 27672
Năm 7852
Sáu 9579 9576 1121
Bảy 440
Tám 35
Đầu
0 06
1 15
2 21
3 33, 35
4 40
5 57, 51, 57, 52
6 65
7 72, 79, 72, 79, 76
8
9 92, 94
Đuôi
0 40
1 51, 21
2 92, 72, 72, 52
3 33
4 94
5 65, 15, 35
6 06, 76
7 57, 57
8
9 79, 79

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 09/04/2023

ĐB 581143
Nhất 53059
Nhì 12957
Ba 64138 00982
66255 21124 88867 27009
08692 23193 72600
Năm 5380
Sáu 4861 9274 5994
Bảy 556
Tám 11
Đầu
0 09, 00
1 11
2 24
3 38
4 43
5 59, 57, 55, 56
6 67, 61
7 74
8 82, 80
9 92, 93, 94
Đuôi
0 00, 80
1 61, 11
2 82, 92
3 43, 93
4 24, 74, 94
5 55
6 56
7 57, 67
8 38
9 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 02/04/2023

ĐB 271310
Nhất 61504
Nhì 99109
Ba 17273 74770
77005 62524 08269 19084
42312 19967 20655
Năm 9293
Sáu 3670 2973 2816
Bảy 744
Tám 51
Đầu
0 04, 09, 05
1 10, 12, 16
2 24
3
4 44
5 55, 51
6 69, 67
7 73, 70, 70, 73
8 84
9 93
Đuôi
0 10, 70, 70
1 51
2 12
3 73, 93, 73
4 04, 24, 84, 44
5 05, 55
6 16
7 67
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/03/2023

ĐB 952493
Nhất 29551
Nhì 60312
Ba 13366 23683
40542 36497 64450 16044
38832 51879 38309
Năm 6539
Sáu 6540 0252 9137
Bảy 152
Tám 73
Đầu
0 09
1 12
2
3 32, 39, 37
4 42, 44, 40
5 51, 50, 52, 52
6 66
7 79, 73
8 83
9 93, 97
Đuôi
0 50, 40
1 51
2 12, 42, 32, 52, 52
3 93, 83, 73
4 44
5
6 66
7 97, 37
8
9 79, 09, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/03/2023

ĐB 099784
Nhất 02413
Nhì 91488
Ba 00137 44483
35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Năm 5348
Sáu 5198 0312 6874
Bảy 145
Tám 69
Đầu
0 09, 09
1 13, 12
2
3 37, 32, 31
4 48, 48, 45
5
6 68, 69
7 74
8 84, 88, 83, 83
9 98
Đuôi
0
1 31
2 32, 12
3 13, 83, 83
4 84, 74
5 45
6
7 37
8 88, 48, 68, 48, 98
9 09, 09, 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/03/2023

ĐB 100362
Nhất 93531
Nhì 29279
Ba 30493 91376
84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Năm 4554
Sáu 7395 6940 1983
Bảy 270
Tám 48
Đầu
0
1
2 22, 29
3 31
4 45, 40, 48
5 50, 57, 52, 54
6 62
7 79, 76, 73, 70
8 83
9 93, 95
Đuôi
0 50, 40, 70
1 31
2 62, 22, 52
3 93, 73, 83
4 54
5 45, 95
6 76
7 57
8 48
9 79, 29

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/03/2023

ĐB 165946
Nhất 65921
Nhì 83771
Ba 97520 74941
35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Năm 6962
Sáu 1084 5987 3244
Bảy 339
Tám 87
Đầu
0
1 12
2 21, 20
3 39
4 46, 41, 43, 44
5
6 61, 69, 69, 62
7 71, 73
8 83, 84, 87, 87
9
Đuôi
0 20
1 21, 71, 41, 61
2 12, 62
3 43, 73, 83
4 84, 44
5
6 46
7 87, 87
8
9 69, 69, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/02/2023

ĐB 672031
Nhất 30813
Nhì 20531
Ba 89861 85020
10696 83932 38698 37962
06282 43130 82597
Năm 2615
Sáu 4191 3109 2283
Bảy 916
Tám 15
Đầu
0 09
1 13, 15, 16, 15
2 20
3 31, 31, 32, 30
4
5
6 61, 62
7
8 82, 83
9 96, 98, 97, 91
Đuôi
0 20, 30
1 31, 31, 61, 91
2 32, 62, 82
3 13, 83
4
5 15, 15
6 96, 16
7 97
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/02/2023

ĐB 618281
Nhất 34604
Nhì 08381
Ba 55366 68703
23997 70514 90322 91133
33608 25244 24661
Năm 5415
Sáu 1530 7458 7293
Bảy 763
Tám 65
Đầu
0 04, 03, 08
1 14, 15
2 22
3 33, 30
4 44
5 58
6 66, 61, 63, 65
7
8 81, 81
9 97, 93
Đuôi
0 30
1 81, 81, 61
2 22
3 03, 33, 93, 63
4 04, 14, 44
5 15, 65
6 66
7 97
8 08, 58
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/02/2023

ĐB 417898
Nhất 95946
Nhì 54018
Ba 20268 44952
54761 88521 86674 91386
48350 49589 60751
Năm 4000
Sáu 6783 4436 2466
Bảy 140
Tám 16
Đầu
0 00
1 18, 16
2 21
3 36
4 46, 40
5 52, 50, 51
6 68, 61, 66
7 74
8 86, 89, 83
9 98
Đuôi
0 50, 00, 40
1 61, 21, 51
2 52
3 83
4 74
5
6 46, 86, 36, 66, 16
7
8 98, 18, 68
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/02/2023

ĐB 187396
Nhất 42246
Nhì 96499
Ba 74399 09773
65756 51163 79501 44499
03998 64072 95471
Năm 4935
Sáu 1117 7634 7790
Bảy 732
Tám 36
Đầu
0 01
1 17
2
3 35, 34, 32, 36
4 46
5 56
6 63
7 73, 72, 71
8
9 96, 99, 99, 99, 98, 90
Đuôi
0 90
1 01, 71
2 72, 32
3 73, 63
4 34
5 35
6 96, 46, 56, 36
7 17
8 98
9 99, 99, 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 29/01/2023

ĐB 951032
Nhất 33213
Nhì 43086
Ba 76053 27427
88692 84830 75713 76906
37647 74984 08588
Năm 9703
Sáu 1080 8890 8525
Bảy 803
Tám 26
Đầu
0 06, 03, 03
1 13, 13
2 27, 25, 26
3 32, 30
4 47
5 53
6
7
8 86, 84, 88, 80
9 92, 90
Đuôi
0 30, 80, 90
1
2 32, 92
3 13, 53, 13, 03, 03
4 84
5 25
6 86, 06, 26
7 27, 47
8 88
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 22/01/2023

ĐB 808214
Nhất 75100
Nhì 30374
Ba 77696 35943
20566 26870 17670 42270
90719 18486 80006
Năm 1960
Sáu 3458 1351 9814
Bảy 039
Tám 97
Đầu
0 00, 06
1 14, 19, 14
2
3 39
4 43
5 58, 51
6 66, 60
7 74, 70, 70, 70
8 86
9 96, 97
Đuôi
0 00, 70, 70, 70, 60
1 51
2
3 43
4 14, 74, 14
5
6 96, 66, 86, 06
7 97
8 58
9 19, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 15/01/2023

ĐB 356396
Nhất 40461
Nhì 62365
Ba 06907 15254
58423 55669 15320 10121
08832 80998 46706
Năm 0922
Sáu 2061 8082 2308
Bảy 565
Tám 70
Đầu
0 07, 06, 08
1
2 23, 20, 21, 22
3 32
4
5 54
6 61, 65, 69, 61, 65
7 70
8 82
9 96, 98
Đuôi
0 20, 70
1 61, 21, 61
2 32, 22, 82
3 23
4 54
5 65, 65
6 96, 06
7 07
8 98, 08
9 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 08/01/2023

ĐB 292709
Nhất 73731
Nhì 58335
Ba 41488 83472
49306 69982 85345 69087
61211 21673 73566
Năm 5028
Sáu 2787 7511 7249
Bảy 308
Tám 11
Đầu
0 09, 06, 08
1 11, 11, 11
2 28
3 31, 35
4 45, 49
5
6 66
7 72, 73
8 88, 82, 87, 87
9
Đuôi
0
1 31, 11, 11, 11
2 72, 82
3 73
4
5 35, 45
6 06, 66
7 87, 87
8 88, 28, 08
9 09, 49

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 01/01/2023

ĐB 712933
Nhất 32313
Nhì 17695
Ba 69260 47622
53637 60795 70108 85825
12125 17972 90667
Năm 4081
Sáu 5501 2986 7991
Bảy 015
Tám 09
Đầu
0 08, 01, 09
1 13, 15
2 22, 25, 25
3 33, 37
4
5
6 60, 67
7 72
8 81, 86
9 95, 95, 91
Đuôi
0 60
1 81, 01, 91
2 22, 72
3 33, 13
4
5 95, 95, 25, 25, 15
6 86
7 37, 67
8 08
9 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 25/12/2022

ĐB 263503
Nhất 42088
Nhì 44364
Ba 80172 14721
80706 47574 52326 50589
44032 17328 35458
Năm 8415
Sáu 6448 3235 1866
Bảy 725
Tám 00
Đầu
0 03, 06, 00
1 15
2 21, 26, 28, 25
3 32, 35
4 48
5 58
6 64, 66
7 72, 74
8 88, 89
9
Đuôi
0 00
1 21
2 72, 32
3 03
4 64, 74
5 15, 35, 25
6 06, 26, 66
7
8 88, 28, 58, 48
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 18/12/2022

ĐB 699189
Nhất 64859
Nhì 14818
Ba 14147 37593
41465 43252 38941 66866
22327 08195 84936
Năm 8099
Sáu 7661 1519 7975
Bảy 906
Tám 35
Đầu
0 06
1 18, 19
2 27
3 36, 35
4 47, 41
5 59, 52
6 65, 66, 61
7 75
8 89
9 93, 95, 99
Đuôi
0
1 41, 61
2 52
3 93
4
5 65, 95, 75, 35
6 66, 36, 06
7 47, 27
8 18
9 89, 59, 99, 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 11/12/2022

ĐB 936215
Nhất 03906
Nhì 51780
Ba 63224 96385
37692 74514 41205 32959
84383 71201 65202
Năm 9792
Sáu 3655 1429 0296
Bảy 497
Tám 13
Đầu
0 06, 05, 01, 02
1 15, 14, 13
2 24, 29
3
4
5 59, 55
6
7
8 80, 85, 83
9 92, 92, 96, 97
Đuôi
0 80
1 01
2 92, 02, 92
3 83, 13
4 24, 14
5 15, 85, 05, 55
6 06, 96
7 97
8
9 59, 29

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/12/2022

ĐB 780515
Nhất 39252
Nhì 12412
Ba 87642 74122
80005 54784 55510 98930
65070 01494 03810
Năm 0764
Sáu 6171 3408 8155
Bảy 452
Tám 85
Đầu
0 05, 08
1 15, 12, 10, 10
2 22
3 30
4 42
5 52, 55, 52
6 64
7 70, 71
8 84, 85
9 94
Đuôi
0 10, 30, 70, 10
1 71
2 52, 12, 42, 22, 52
3
4 84, 94, 64
5 15, 05, 55, 85
6
7
8 08
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 27/11/2022

ĐB 132764
Nhất 80214
Nhì 46402
Ba 70173 68901
83718 33166 23975 34395
07675 66466 07815
Năm 2779
Sáu 9894 6614 2382
Bảy 099
Tám 64
Đầu
0 02, 01
1 14, 18, 15, 14
2
3
4
5
6 64, 66, 66, 64
7 73, 75, 75, 79
8 82
9 95, 94, 99
Đuôi
0
1 01
2 02, 82
3 73
4 64, 14, 94, 14, 64
5 75, 95, 75, 15
6 66, 66
7
8 18
9 79, 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 20/11/2022

ĐB 900596
Nhất 20588
Nhì 23740
Ba 57827 60767
37193 34549 12059 95777
93871 37513 75601
Năm 3155
Sáu 0974 7632 6676
Bảy 808
Tám 53
Đầu
0 01, 08
1 13
2 27
3 32
4 40, 49
5 59, 55, 53
6 67
7 77, 71, 74, 76
8 88
9 96, 93
Đuôi
0 40
1 71, 01
2 32
3 93, 13, 53
4 74
5 55
6 96, 76
7 27, 67, 77
8 88, 08
9 49, 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 13/11/2022

ĐB 606310
Nhất 02742
Nhì 85661
Ba 33256 65199
48132 25070 04222 94402
01198 14247 60620
Năm 3520
Sáu 8952 0262 2732
Bảy 226
Tám 81
Đầu
0 02
1 10
2 22, 20, 20, 26
3 32, 32
4 42, 47
5 56, 52
6 61, 62
7 70
8 81
9 99, 98
Đuôi
0 10, 70, 20, 20
1 61, 81
2 42, 32, 22, 02, 52, 62, 32
3
4
5
6 56, 26
7 47
8 98
9 99

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đà Lạt 30 ngày – Kết quả XSDL 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đà Lạt. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đà Lạt 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Đà Lạt 30 ngày – Kết quả XSDL 30 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày?

Xổ số Đà Lạt 30 ngày – Kết quả XSDL 30 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Đà Lạt 30 ngày – Kết quả XSDL 30 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDL 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé:

Xổ số Đà Lạt 30 ngày – Kết quả XSDL 30 ngày gần nhất

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDL 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.