Xổ số Đà Lạt 60 ngày – Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 25/02/2024

ĐB 195571
Nhất 92302
Nhì 13230
Ba 07194 90669
90813 07047 22077 73458
75165 80969 22518
Năm 8948
Sáu 9652 3765 8515
Bảy 172
Tám 19
Đầu
0 02
1 13, 18, 15, 19
2
3 30
4 47, 48
5 58, 52
6 69, 65, 69, 65
7 71, 77, 72
8
9 94
Đuôi
0 30
1 71
2 02, 52, 72
3 13
4 94
5 65, 65, 15
6
7 47, 77
8 58, 18, 48
9 69, 69, 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 18/02/2024

ĐB 241415
Nhất 75282
Nhì 53594
Ba 61173 56232
52088 36453 92225 60057
82404 79218 68522
Năm 7764
Sáu 4925 3891 1604
Bảy 064
Tám 97
Đầu
0 04, 04
1 15, 18
2 25, 22, 25
3 32
4
5 53, 57
6 64, 64
7 73
8 82, 88
9 94, 91, 97
Đuôi
0
1 91
2 82, 32, 22
3 73, 53
4 94, 04, 64, 04, 64
5 15, 25, 25
6
7 57, 97
8 88, 18
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 11/02/2024

ĐB 507808
Nhất 57618
Nhì 37216
Ba 74787 20720
87026 30675 25655 48130
50490 89319 89263
Năm 4440
Sáu 1030 9271 8171
Bảy 767
Tám 90
Đầu
0 08
1 18, 16, 19
2 20, 26
3 30, 30
4 40
5 55
6 63, 67
7 75, 71, 71
8 87
9 90, 90
Đuôi
0 20, 30, 90, 40, 30, 90
1 71, 71
2
3 63
4
5 75, 55
6 16, 26
7 87, 67
8 08, 18
9 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/02/2024

ĐB 959134
Nhất 88778
Nhì 37850
Ba 31408 00510
52530 05304 06854 20541
26283 43616 66940
Năm 9146
Sáu 6519 0190 8278
Bảy 136
Tám 26
Đầu
0 08, 04
1 10, 16, 19
2 26
3 34, 30, 36
4 41, 40, 46
5 50, 54
6
7 78, 78
8 83
9 90
Đuôi
0 50, 10, 30, 40, 90
1 41
2
3 83
4 34, 04, 54
5
6 16, 46, 36, 26
7
8 78, 08, 78
9 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 28/01/2024

ĐB 816662
Nhất 89360
Nhì 20571
Ba 92321 53083
01627 91018 41013 09438
35780 78443 83972
Năm 1099
Sáu 7631 0054 8132
Bảy 766
Tám 44
Đầu
0
1 18, 13
2 21, 27
3 38, 31, 32
4 43, 44
5 54
6 62, 60, 66
7 71, 72
8 83, 80
9 99
Đuôi
0 60, 80
1 71, 21, 31
2 62, 72, 32
3 83, 13, 43
4 54, 44
5
6 66
7 27
8 18, 38
9 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 21/01/2024

ĐB 491635
Nhất 98158
Nhì 35313
Ba 79924 48019
84839 61095 98750 95159
54506 49295 26259
Năm 0230
Sáu 1676 7062 6552
Bảy 391
Tám 41
Đầu
0 06
1 13, 19
2 24
3 35, 39, 30
4 41
5 58, 50, 59, 59, 52
6 62
7 76
8
9 95, 95, 91
Đuôi
0 50, 30
1 91, 41
2 62, 52
3 13
4 24
5 35, 95, 95
6 06, 76
7
8 58
9 19, 39, 59, 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 14/01/2024

ĐB 909300
Nhất 85640
Nhì 50168
Ba 29426 11816
36287 19731 01495 24570
08426 15689 82480
Năm 5376
Sáu 9293 0438 1360
Bảy 932
Tám 50
Đầu
0 00
1 16
2 26, 26
3 31, 38, 32
4 40
5 50
6 68, 60
7 70, 76
8 87, 89, 80
9 95, 93
Đuôi
0 00, 40, 70, 80, 60, 50
1 31
2 32
3 93
4
5 95
6 26, 16, 26, 76
7 87
8 68, 38
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 07/01/2024

ĐB 082618
Nhất 47611
Nhì 56676
Ba 00230 94014
90002 60801 87688 25132
09549 31283 70447
Năm 7421
Sáu 5882 9128 0010
Bảy 522
Tám 31
Đầu
0 02, 01
1 18, 11, 14, 10
2 21, 28, 22
3 30, 32, 31
4 49, 47
5
6
7 76
8 88, 83, 82
9
Đuôi
0 30, 10
1 11, 01, 21, 31
2 02, 32, 82, 22
3 83
4 14
5
6 76
7 47
8 18, 88, 28
9 49

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 31/12/2023

ĐB 966248
Nhất 37338
Nhì 67206
Ba 73998 08831
34667 20847 64540 40756
00635 76987 39175
Năm 9249
Sáu 0588 5436 9420
Bảy 611
Tám 78
Đầu
0 06
1 11
2 20
3 38, 31, 35, 36
4 48, 47, 40, 49
5 56
6 67
7 75, 78
8 87, 88
9 98
Đuôi
0 40, 20
1 31, 11
2
3
4
5 35, 75
6 06, 56, 36
7 67, 47, 87
8 48, 38, 98, 88, 78
9 49

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 24/12/2023

ĐB 240358
Nhất 94452
Nhì 47219
Ba 70206 10863
80284 34718 15178 89091
11303 20957 58888
Năm 8566
Sáu 9365 4178 0680
Bảy 995
Tám 90
Đầu
0 06, 03
1 19, 18
2
3
4
5 58, 52, 57
6 63, 66, 65
7 78, 78
8 84, 88, 80
9 91, 95, 90
Đuôi
0 80, 90
1 91
2 52
3 63, 03
4 84
5 65, 95
6 06, 66
7 57
8 58, 18, 78, 88, 78
9 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 17/12/2023

ĐB 391536
Nhất 51950
Nhì 13542
Ba 45650 92745
59209 18172 03149 36137
60627 71605 59513
Năm 0139
Sáu 8683 9450 6150
Bảy 823
Tám 75
Đầu
0 09, 05
1 13
2 27, 23
3 36, 37, 39
4 42, 45, 49
5 50, 50, 50, 50
6
7 72, 75
8 83
9
Đuôi
0 50, 50, 50, 50
1
2 42, 72
3 13, 83, 23
4
5 45, 05, 75
6 36
7 37, 27
8
9 09, 49, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 10/12/2023

ĐB 323859
Nhất 48394
Nhì 38632
Ba 29470 65181
89202 44644 41827 01961
71842 61005 23208
Năm 8663
Sáu 5432 8630 4054
Bảy 581
Tám 53
Đầu
0 02, 05, 08
1
2 27
3 32, 32, 30
4 44, 42
5 59, 54, 53
6 61, 63
7 70
8 81, 81
9 94
Đuôi
0 70, 30
1 81, 61, 81
2 32, 02, 42, 32
3 63, 53
4 94, 44, 54
5 05
6
7 27
8 08
9 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 03/12/2023

ĐB 685570
Nhất 80444
Nhì 29482
Ba 37985 92431
76104 80171 92188 79776
77188 11079 31191
Năm 6373
Sáu 5604 7911 2351
Bảy 157
Tám 95
Đầu
0 04, 04
1 11
2
3 31
4 44
5 51, 57
6
7 70, 71, 76, 79, 73
8 82, 85, 88, 88
9 91, 95
Đuôi
0 70
1 31, 71, 91, 11, 51
2 82
3 73
4 44, 04, 04
5 85, 95
6 76
7 57
8 88, 88
9 79

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/11/2023

ĐB 620552
Nhất 89911
Nhì 98188
Ba 13632 64079
08629 74549 50015 72137
43663 64107 26541
Năm 7060
Sáu 8580 4876 0192
Bảy 928
Tám 59
Đầu
0 07
1 11, 15
2 29, 28
3 32, 37
4 49, 41
5 52, 59
6 63, 60
7 79, 76
8 88, 80
9 92
Đuôi
0 60, 80
1 11, 41
2 52, 32, 92
3 63
4
5 15
6 76
7 37, 07
8 88, 28
9 79, 29, 49, 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/11/2023

ĐB 961484
Nhất 68857
Nhì 47582
Ba 37379 86693
05220 38423 46565 92724
30619 75488 51331
Năm 3698
Sáu 5840 2542 8280
Bảy 603
Tám 11
Đầu
0 03
1 19, 11
2 20, 23, 24
3 31
4 40, 42
5 57
6 65
7 79
8 84, 82, 88, 80
9 93, 98
Đuôi
0 20, 40, 80
1 31, 11
2 82, 42
3 93, 23, 03
4 84, 24
5 65
6
7 57
8 88, 98
9 79, 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/11/2023

ĐB 755914
Nhất 86660
Nhì 67245
Ba 88322 97916
77076 98290 47944 04576
98091 11876 87365
Năm 4680
Sáu 9331 5344 6477
Bảy 782
Tám 38
Đầu
0
1 14, 16
2 22
3 31, 38
4 45, 44, 44
5
6 60, 65
7 76, 76, 76, 77
8 80, 82
9 90, 91
Đuôi
0 60, 90, 80
1 91, 31
2 22, 82
3
4 14, 44, 44
5 45, 65
6 16, 76, 76, 76
7 77
8 38
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/11/2023

ĐB 893292
Nhất 62031
Nhì 04060
Ba 28580 97394
00135 66599 80472 44344
03086 26085 52350
Năm 4245
Sáu 9951 2627 6931
Bảy 677
Tám 48
Đầu
0
1
2 27
3 31, 35, 31
4 44, 45, 48
5 50, 51
6 60
7 72, 77
8 80, 86, 85
9 92, 94, 99
Đuôi
0 60, 80, 50
1 31, 51, 31
2 92, 72
3
4 94, 44
5 35, 85, 45
6 86
7 27, 77
8 48
9 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 29/10/2023

ĐB 399140
Nhất 28802
Nhì 26207
Ba 97878 14561
66280 64320 45237 84831
25582 67067 44372
Năm 6236
Sáu 1158 3076 5834
Bảy 347
Tám 16
Đầu
0 02, 07
1 16
2 20
3 37, 31, 36, 34
4 40, 47
5 58
6 61, 67
7 78, 72, 76
8 80, 82
9
Đuôi
0 40, 80, 20
1 61, 31
2 02, 82, 72
3
4 34
5
6 36, 76, 16
7 07, 37, 67, 47
8 78, 58
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 22/10/2023

ĐB 898010
Nhất 02851
Nhì 85726
Ba 60039 12643
27398 34791 47933 01332
20932 97959 14380
Năm 6284
Sáu 3413 6447 7953
Bảy 131
Tám 77
Đầu
0
1 10, 13
2 26
3 39, 33, 32, 32, 31
4 43, 47
5 51, 59, 53
6
7 77
8 80, 84
9 98, 91
Đuôi
0 10, 80
1 51, 91, 31
2 32, 32
3 43, 33, 13, 53
4 84
5
6 26
7 47, 77
8 98
9 39, 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 15/10/2023

ĐB 001392
Nhất 87749
Nhì 19440
Ba 94482 22909
56997 07266 84665 52409
34987 59786 48113
Năm 9297
Sáu 8536 8077 9137
Bảy 209
Tám 15
Đầu
0 09, 09, 09
1 13, 15
2
3 36, 37
4 49, 40
5
6 66, 65
7 77
8 82, 87, 86
9 92, 97, 97
Đuôi
0 40
1
2 92, 82
3 13
4
5 65, 15
6 66, 86, 36
7 97, 87, 97, 77, 37
8
9 49, 09, 09, 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 08/10/2023

ĐB 494481
Nhất 82484
Nhì 82023
Ba 41061 70875
18622 22106 92434 33684
19884 52614 36975
Năm 3091
Sáu 2563 7661 8984
Bảy 998
Tám 56
Đầu
0 06
1 14
2 23, 22
3 34
4
5 56
6 61, 63, 61
7 75, 75
8 81, 84, 84, 84, 84
9 91, 98
Đuôi
0
1 81, 61, 91, 61
2 22
3 23, 63
4 84, 34, 84, 84, 14, 84
5 75, 75
6 06, 56
7
8 98
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 01/10/2023

ĐB 677832
Nhất 04681
Nhì 69782
Ba 02591 33013
26885 25086 84651 93276
57882 13416 86079
Năm 1945
Sáu 5397 8069 6936
Bảy 328
Tám 33
Đầu
0
1 13, 16
2 28
3 32, 36, 33
4 45
5 51
6 69
7 76, 79
8 81, 82, 85, 86, 82
9 91, 97
Đuôi
0
1 81, 91, 51
2 32, 82, 82
3 13, 33
4
5 85, 45
6 86, 76, 16, 36
7 97
8 28
9 79, 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 24/09/2023

ĐB 911547
Nhất 39270
Nhì 94613
Ba 72539 58294
89910 18668 94776 89076
78741 23793 79177
Năm 3307
Sáu 9737 2577 1135
Bảy 315
Tám 93
Đầu
0 07
1 13, 10, 15
2
3 39, 37, 35
4 47, 41
5
6 68
7 70, 76, 76, 77, 77
8
9 94, 93, 93
Đuôi
0 70, 10
1 41
2
3 13, 93, 93
4 94
5 35, 15
6 76, 76
7 47, 77, 07, 37, 77
8 68
9 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 17/09/2023

ĐB 428620
Nhất 30660
Nhì 76090
Ba 80826 57799
51296 01152 82759 29642
06104 00697 73300
Năm 8596
Sáu 8452 3020 9533
Bảy 965
Tám 27
Đầu
0 04, 00
1
2 20, 26, 20, 27
3 33
4 42
5 52, 59, 52
6 60, 65
7
8
9 90, 99, 96, 97, 96
Đuôi
0 20, 60, 90, 00, 20
1
2 52, 42, 52
3 33
4 04
5 65
6 26, 96, 96
7 97, 27
8
9 99, 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 10/09/2023

ĐB 892737
Nhất 78014
Nhì 95737
Ba 67781 99151
12958 02763 90061 05164
56411 02136 69630
Năm 3259
Sáu 2095 7642 4062
Bảy 347
Tám 93
Đầu
0
1 14, 11
2
3 37, 37, 36, 30
4 42, 47
5 51, 58, 59
6 63, 61, 64, 62
7
8 81
9 95, 93
Đuôi
0 30
1 81, 51, 61, 11
2 42, 62
3 63, 93
4 14, 64
5 95
6 36
7 37, 37, 47
8 58
9 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 03/09/2023

ĐB 694664
Nhất 13661
Nhì 44128
Ba 16964 60136
61780 01985 05431 02796
89623 98989 28560
Năm 8625
Sáu 0258 0378 3441
Bảy 903
Tám 86
Đầu
0 03
1
2 28, 23, 25
3 36, 31
4 41
5 58
6 64, 61, 64, 60
7 78
8 80, 85, 89, 86
9 96
Đuôi
0 80, 60
1 61, 31, 41
2
3 23, 03
4 64, 64
5 85, 25
6 36, 96, 86
7
8 28, 58, 78
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 27/08/2023

ĐB 348448
Nhất 32144
Nhì 03196
Ba 88450 20038
27150 30605 48990 46600
92951 37507 35234
Năm 9475
Sáu 2344 3582 5974
Bảy 674
Tám 19
Đầu
0 05, 00, 07
1 19
2
3 38, 34
4 48, 44, 44
5 50, 50, 51
6
7 75, 74, 74
8 82
9 96, 90
Đuôi
0 50, 50, 90, 00
1 51
2 82
3
4 44, 34, 44, 74, 74
5 05, 75
6 96
7 07
8 48, 38
9 19

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 20/08/2023

ĐB 023684
Nhất 28966
Nhì 38173
Ba 24314 75416
47178 04793 09040 95092
03320 83199 78795
Năm 0299
Sáu 1396 4609 2355
Bảy 282
Tám 51
Đầu
0 09
1 14, 16
2 20
3
4 40
5 55, 51
6 66
7 73, 78
8 84, 82
9 93, 92, 99, 95, 99, 96
Đuôi
0 40, 20
1 51
2 92, 82
3 73, 93
4 84, 14
5 95, 55
6 66, 16, 96
7
8 78
9 99, 99, 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 13/08/2023

ĐB 034267
Nhất 88036
Nhì 46994
Ba 77771 26946
76714 41788 01783 69296
48145 22536 43815
Năm 8608
Sáu 1088 7968 2770
Bảy 688
Tám 07
Đầu
0 08, 07
1 14, 15
2
3 36, 36
4 46, 45
5
6 67, 68
7 71, 70
8 88, 83, 88, 88
9 94, 96
Đuôi
0 70
1 71
2
3 83
4 94, 14
5 45, 15
6 36, 46, 96, 36
7 67, 07
8 88, 08, 88, 68, 88
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 06/08/2023

ĐB 334964
Nhất 96399
Nhì 00786
Ba 91039 68310
11035 54644 22129 43037
40044 72086 21128
Năm 8146
Sáu 7612 1731 8506
Bảy 549
Tám 70
Đầu
0 06
1 10, 12
2 29, 28
3 39, 35, 37, 31
4 44, 44, 46, 49
5
6 64
7 70
8 86, 86
9 99
Đuôi
0 10, 70
1 31
2 12
3
4 64, 44, 44
5 35
6 86, 86, 46, 06
7 37
8 28
9 99, 39, 29, 49

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 30/07/2023

ĐB 971491
Nhất 32623
Nhì 15229
Ba 09414 93833
62612 44307 11180 20906
00264 47844 74430
Năm 5574
Sáu 4786 8703 4401
Bảy 330
Tám 41
Đầu
0 07, 06, 03, 01
1 14, 12
2 23, 29
3 33, 30, 30
4 44, 41
5
6 64
7 74
8 80, 86
9 91
Đuôi
0 80, 30, 30
1 91, 01, 41
2 12
3 23, 33, 03
4 14, 64, 44, 74
5
6 06, 86
7 07
8
9 29

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 23/07/2023

ĐB 904879
Nhất 34505
Nhì 70685
Ba 80934 95695
38957 67764 25221 73439
93979 99520 85316
Năm 9963
Sáu 6550 0283 4540
Bảy 150
Tám 26
Đầu
0 05
1 16
2 21, 20, 26
3 34, 39
4 40
5 57, 50, 50
6 64, 63
7 79, 79
8 85, 83
9 95
Đuôi
0 20, 50, 40, 50
1 21
2
3 63, 83
4 34, 64
5 05, 85, 95
6 16, 26
7 57
8
9 79, 39, 79

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 16/07/2023

ĐB 543403
Nhất 21777
Nhì 58817
Ba 74760 72344
79868 69519 19579 56059
28240 56611 41890
Năm 1342
Sáu 1528 9403 0674
Bảy 035
Tám 46
Đầu
0 03, 03
1 17, 19, 11
2 28
3 35
4 44, 40, 42, 46
5 59
6 60, 68
7 77, 79, 74
8
9 90
Đuôi
0 60, 40, 90
1 11
2 42
3 03, 03
4 44, 74
5 35
6 46
7 77, 17
8 68, 28
9 19, 79, 59

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 09/07/2023

ĐB 330769
Nhất 42512
Nhì 28019
Ba 25114 60457
97727 36827 53277 05274
81448 69847 44183
Năm 2598
Sáu 1359 3349 6317
Bảy 027
Tám 76
Đầu
0
1 12, 19, 14, 17
2 27, 27, 27
3
4 48, 47, 49
5 57, 59
6 69
7 77, 74, 76
8 83
9 98
Đuôi
0
1
2 12
3 83
4 14, 74
5
6 76
7 57, 27, 27, 77, 47, 17, 27
8 48, 98
9 69, 19, 59, 49

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 02/07/2023

ĐB 872735
Nhất 08069
Nhì 10829
Ba 96986 78389
34826 29855 95249 87795
21993 46440 78600
Năm 7703
Sáu 1111 0231 2475
Bảy 307
Tám 99
Đầu
0 00, 03, 07
1 11
2 29, 26
3 35, 31
4 49, 40
5 55
6 69
7 75
8 86, 89
9 95, 93, 99
Đuôi
0 40, 00
1 11, 31
2
3 93, 03
4
5 35, 55, 95, 75
6 86, 26
7 07
8
9 69, 29, 89, 49, 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 25/06/2023

ĐB 294206
Nhất 11836
Nhì 52133
Ba 02847 72080
19646 06371 56237 32279
39182 06061 04392
Năm 8871
Sáu 6738 3857 0492
Bảy 640
Tám 31
Đầu
0 06
1
2
3 36, 33, 37, 38, 31
4 47, 46, 40
5 57
6 61
7 71, 79, 71
8 80, 82
9 92, 92
Đuôi
0 80, 40
1 71, 61, 71, 31
2 82, 92, 92
3 33
4
5
6 06, 36, 46
7 47, 37, 57
8 38
9 79

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 18/06/2023

ĐB 091816
Nhất 82263
Nhì 02913
Ba 41148 72013
43299 00692 40736 69002
42165 14608 51238
Năm 9714
Sáu 4683 2468 6401
Bảy 196
Tám 12
Đầu
0 02, 08, 01
1 16, 13, 13, 14, 12
2
3 36, 38
4 48
5
6 63, 65, 68
7
8 83
9 99, 92, 96
Đuôi
0
1 01
2 92, 02, 12
3 63, 13, 13, 83
4 14
5 65
6 16, 36, 96
7
8 48, 08, 38, 68
9 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 11/06/2023

ĐB 869817
Nhất 68713
Nhì 64753
Ba 69302 08084
54339 44018 50279 74949
67916 75278 73294
Năm 4057
Sáu 9937 5739 4367
Bảy 938
Tám 91
Đầu
0 02
1 17, 13, 18, 16
2
3 39, 37, 39, 38
4 49
5 53, 57
6 67
7 79, 78
8 84
9 94, 91
Đuôi
0
1 91
2 02
3 13, 53
4 84, 94
5
6 16
7 17, 57, 37, 67
8 18, 78, 38
9 39, 79, 49, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/06/2023

ĐB 560921
Nhất 27148
Nhì 00840
Ba 32101 35138
51403 03058 02378 83624
93123 29168 26640
Năm 5252
Sáu 7946 9425 9204
Bảy 860
Tám 78
Đầu
0 01, 03, 04
1
2 21, 24, 23, 25
3 38
4 48, 40, 40, 46
5 58, 52
6 68, 60
7 78, 78
8
9
Đuôi
0 40, 40, 60
1 21, 01
2 52
3 03, 23
4 24, 04
5 25
6 46
7
8 48, 38, 58, 78, 68, 78
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 28/05/2023

ĐB 716889
Nhất 20604
Nhì 30252
Ba 58184 14911
75086 41713 60326 93852
13474 53684 12231
Năm 3287
Sáu 5600 0254 3631
Bảy 604
Tám 94
Đầu
0 04, 00, 04
1 11, 13
2 26
3 31, 31
4
5 52, 52, 54
6
7 74
8 89, 84, 86, 84, 87
9 94
Đuôi
0 00
1 11, 31, 31
2 52, 52
3 13
4 04, 84, 74, 84, 54, 04, 94
5
6 86, 26
7 87
8
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 21/05/2023

ĐB 504732
Nhất 89533
Nhì 85826
Ba 73956 24239
25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Năm 7195
Sáu 8581 5910 2723
Bảy 666
Tám 61
Đầu
0 00, 00
1 10
2 26, 20, 23
3 32, 33, 39
4
5 56
6 66, 61
7 76, 70, 76, 74
8 81
9 95
Đuôi
0 00, 20, 70, 00, 10
1 81, 61
2 32
3 33, 23
4 74
5 95
6 26, 56, 76, 76, 66
7
8
9 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 14/05/2023

ĐB 976255
Nhất 43715
Nhì 57701
Ba 49841 29363
65116 64865 98609 56475
17031 56300 83216
Năm 8697
Sáu 4394 8514 9447
Bảy 862
Tám 32
Đầu
0 01, 09, 00
1 15, 16, 16, 14
2
3 31, 32
4 41, 47
5 55
6 63, 65, 62
7 75
8
9 97, 94
Đuôi
0 00
1 01, 41, 31
2 62, 32
3 63
4 94, 14
5 55, 15, 65, 75
6 16, 16
7 97, 47
8
9 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 07/05/2023

ĐB 840440
Nhất 95879
Nhì 79096
Ba 83018 00367
66911 61481 84183 63379
36228 83936 45899
Năm 5898
Sáu 7867 4256 6350
Bảy 925
Tám 26
Đầu
0
1 18, 11
2 28, 25, 26
3 36
4 40
5 56, 50
6 67, 67
7 79, 79
8 81, 83
9 96, 99, 98
Đuôi
0 40, 50
1 11, 81
2
3 83
4
5 25
6 96, 36, 56, 26
7 67, 67
8 18, 28, 98
9 79, 79, 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 30/04/2023

ĐB 617283
Nhất 12131
Nhì 04707
Ba 44377 14655
16192 68535 16416 72308
78191 51734 47827
Năm 9723
Sáu 8460 9943 9233
Bảy 515
Tám 27
Đầu
0 07, 08
1 16, 15
2 27, 23, 27
3 31, 35, 34, 33
4 43
5 55
6 60
7 77
8 83
9 92, 91
Đuôi
0 60
1 31, 91
2 92
3 83, 23, 43, 33
4 34
5 55, 35, 15
6 16
7 07, 77, 27, 27
8 08
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 23/04/2023

ĐB 227371
Nhất 03192
Nhì 20929
Ba 47264 35731
52614 11886 41111 02513
69386 37058 88010
Năm 3024
Sáu 9245 7933 8622
Bảy 036
Tám 54
Đầu
0
1 14, 11, 13, 10
2 29, 24, 22
3 31, 33, 36
4 45
5 58, 54
6 64
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi
0 10
1 71, 31, 11
2 92, 22
3 13, 33
4 64, 14, 24, 54
5 45
6 86, 86, 36
7
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 16/04/2023

ĐB 645892
Nhất 01057
Nhì 87265
Ba 64615 69451
01472 74733 36506 31394
08479 13857 27672
Năm 7852
Sáu 9579 9576 1121
Bảy 440
Tám 35
Đầu
0 06
1 15
2 21
3 33, 35
4 40
5 57, 51, 57, 52
6 65
7 72, 79, 72, 79, 76
8
9 92, 94
Đuôi
0 40
1 51, 21
2 92, 72, 72, 52
3 33
4 94
5 65, 15, 35
6 06, 76
7 57, 57
8
9 79, 79

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 09/04/2023

ĐB 581143
Nhất 53059
Nhì 12957
Ba 64138 00982
66255 21124 88867 27009
08692 23193 72600
Năm 5380
Sáu 4861 9274 5994
Bảy 556
Tám 11
Đầu
0 09, 00
1 11
2 24
3 38
4 43
5 59, 57, 55, 56
6 67, 61
7 74
8 82, 80
9 92, 93, 94
Đuôi
0 00, 80
1 61, 11
2 82, 92
3 43, 93
4 24, 74, 94
5 55
6 56
7 57, 67
8 38
9 59, 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 02/04/2023

ĐB 271310
Nhất 61504
Nhì 99109
Ba 17273 74770
77005 62524 08269 19084
42312 19967 20655
Năm 9293
Sáu 3670 2973 2816
Bảy 744
Tám 51
Đầu
0 04, 09, 05
1 10, 12, 16
2 24
3
4 44
5 55, 51
6 69, 67
7 73, 70, 70, 73
8 84
9 93
Đuôi
0 10, 70, 70
1 51
2 12
3 73, 93, 73
4 04, 24, 84, 44
5 05, 55
6 16
7 67
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/03/2023

ĐB 952493
Nhất 29551
Nhì 60312
Ba 13366 23683
40542 36497 64450 16044
38832 51879 38309
Năm 6539
Sáu 6540 0252 9137
Bảy 152
Tám 73
Đầu
0 09
1 12
2
3 32, 39, 37
4 42, 44, 40
5 51, 50, 52, 52
6 66
7 79, 73
8 83
9 93, 97
Đuôi
0 50, 40
1 51
2 12, 42, 32, 52, 52
3 93, 83, 73
4 44
5
6 66
7 97, 37
8
9 79, 09, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/03/2023

ĐB 099784
Nhất 02413
Nhì 91488
Ba 00137 44483
35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Năm 5348
Sáu 5198 0312 6874
Bảy 145
Tám 69
Đầu
0 09, 09
1 13, 12
2
3 37, 32, 31
4 48, 48, 45
5
6 68, 69
7 74
8 84, 88, 83, 83
9 98
Đuôi
0
1 31
2 32, 12
3 13, 83, 83
4 84, 74
5 45
6
7 37
8 88, 48, 68, 48, 98
9 09, 09, 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/03/2023

ĐB 100362
Nhất 93531
Nhì 29279
Ba 30493 91376
84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Năm 4554
Sáu 7395 6940 1983
Bảy 270
Tám 48
Đầu
0
1
2 22, 29
3 31
4 45, 40, 48
5 50, 57, 52, 54
6 62
7 79, 76, 73, 70
8 83
9 93, 95
Đuôi
0 50, 40, 70
1 31
2 62, 22, 52
3 93, 73, 83
4 54
5 45, 95
6 76
7 57
8 48
9 79, 29

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/03/2023

ĐB 165946
Nhất 65921
Nhì 83771
Ba 97520 74941
35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Năm 6962
Sáu 1084 5987 3244
Bảy 339
Tám 87
Đầu
0
1 12
2 21, 20
3 39
4 46, 41, 43, 44
5
6 61, 69, 69, 62
7 71, 73
8 83, 84, 87, 87
9
Đuôi
0 20
1 21, 71, 41, 61
2 12, 62
3 43, 73, 83
4 84, 44
5
6 46
7 87, 87
8
9 69, 69, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/02/2023

ĐB 672031
Nhất 30813
Nhì 20531
Ba 89861 85020
10696 83932 38698 37962
06282 43130 82597
Năm 2615
Sáu 4191 3109 2283
Bảy 916
Tám 15
Đầu
0 09
1 13, 15, 16, 15
2 20
3 31, 31, 32, 30
4
5
6 61, 62
7
8 82, 83
9 96, 98, 97, 91
Đuôi
0 20, 30
1 31, 31, 61, 91
2 32, 62, 82
3 13, 83
4
5 15, 15
6 96, 16
7 97
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/02/2023

ĐB 618281
Nhất 34604
Nhì 08381
Ba 55366 68703
23997 70514 90322 91133
33608 25244 24661
Năm 5415
Sáu 1530 7458 7293
Bảy 763
Tám 65
Đầu
0 04, 03, 08
1 14, 15
2 22
3 33, 30
4 44
5 58
6 66, 61, 63, 65
7
8 81, 81
9 97, 93
Đuôi
0 30
1 81, 81, 61
2 22
3 03, 33, 93, 63
4 04, 14, 44
5 15, 65
6 66
7 97
8 08, 58
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/02/2023

ĐB 417898
Nhất 95946
Nhì 54018
Ba 20268 44952
54761 88521 86674 91386
48350 49589 60751
Năm 4000
Sáu 6783 4436 2466
Bảy 140
Tám 16
Đầu
0 00
1 18, 16
2 21
3 36
4 46, 40
5 52, 50, 51
6 68, 61, 66
7 74
8 86, 89, 83
9 98
Đuôi
0 50, 00, 40
1 61, 21, 51
2 52
3 83
4 74
5
6 46, 86, 36, 66, 16
7
8 98, 18, 68
9 89

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/02/2023

ĐB 187396
Nhất 42246
Nhì 96499
Ba 74399 09773
65756 51163 79501 44499
03998 64072 95471
Năm 4935
Sáu 1117 7634 7790
Bảy 732
Tám 36
Đầu
0 01
1 17
2
3 35, 34, 32, 36
4 46
5 56
6 63
7 73, 72, 71
8
9 96, 99, 99, 99, 98, 90
Đuôi
0 90
1 01, 71
2 72, 32
3 73, 63
4 34
5 35
6 96, 46, 56, 36
7 17
8 98
9 99, 99, 99

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 29/01/2023

ĐB 951032
Nhất 33213
Nhì 43086
Ba 76053 27427
88692 84830 75713 76906
37647 74984 08588
Năm 9703
Sáu 1080 8890 8525
Bảy 803
Tám 26
Đầu
0 06, 03, 03
1 13, 13
2 27, 25, 26
3 32, 30
4 47
5 53
6
7
8 86, 84, 88, 80
9 92, 90
Đuôi
0 30, 80, 90
1
2 32, 92
3 13, 53, 13, 03, 03
4 84
5 25
6 86, 06, 26
7 27, 47
8 88
9

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 22/01/2023

ĐB 808214
Nhất 75100
Nhì 30374
Ba 77696 35943
20566 26870 17670 42270
90719 18486 80006
Năm 1960
Sáu 3458 1351 9814
Bảy 039
Tám 97
Đầu
0 00, 06
1 14, 19, 14
2
3 39
4 43
5 58, 51
6 66, 60
7 74, 70, 70, 70
8 86
9 96, 97
Đuôi
0 00, 70, 70, 70, 60
1 51
2
3 43
4 14, 74, 14
5
6 96, 66, 86, 06
7 97
8 58
9 19, 39

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 15/01/2023

ĐB 356396
Nhất 40461
Nhì 62365
Ba 06907 15254
58423 55669 15320 10121
08832 80998 46706
Năm 0922
Sáu 2061 8082 2308
Bảy 565
Tám 70
Đầu
0 07, 06, 08
1
2 23, 20, 21, 22
3 32
4
5 54
6 61, 65, 69, 61, 65
7 70
8 82
9 96, 98
Đuôi
0 20, 70
1 61, 21, 61
2 32, 22, 82
3 23
4 54
5 65, 65
6 96, 06
7 07
8 98, 08
9 69

Kết quả sổ xố Đà Lạt - 08/01/2023

ĐB 292709
Nhất 73731
Nhì 58335
Ba 41488 83472
49306 69982 85345 69087
61211 21673 73566
Năm 5028
Sáu 2787 7511 7249
Bảy 308
Tám 11
Đầu
0 09, 06, 08
1 11, 11, 11
2 28
3 31, 35
4 45, 49
5
6 66
7 72, 73
8 88, 82, 87, 87
9
Đuôi
0
1 31, 11, 11, 11
2 72, 82
3 73
4
5 35, 45
6 06, 66
7 87, 87
8 88, 28, 08
9 09, 49

Thời nay, ngày càng được nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Đây là một trong những hình thức mà người chơi thử vận may của mình đồng thời tìm ra một con số may mắn nhất cho mình.

Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Đà Lạt 60 ngày – Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đà Lạt. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đà Lạt 60 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Xổ số Đà Lạt 60 ngày – Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày?

Xổ số Đà Lạt 60 ngày – Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là:

Xổ số Đà Lạt 60 ngày – Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày thế nào?

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDL 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDL 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo.

Xổ số Đà Lạt 60 ngày – Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày gần nhất

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đà Lạt 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.